Zapsiki dla NGO - szkolenia i wyklady

Na łamach swojego poczatkującego bloga serdecznie wszystkich wita Dagmara Figiel. Piszę do Was z mojej niewielkiej miejscowości: Suchy Las, województwo mazowieckie. Od paru lat promuję akcje społeczne w ramach działających w moim mieście organizacji społecznych – http://www.symulacjebiznesowe.edu.pl, w których działam w projektach: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowy Dróg poprzez zakup nowoczesnych maszyn oraz specjalistycznego oprogramowania., Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez świadczenie innowacyjnych usług rentgenodiagnostycznych., Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Ductus oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup innowacyjnych maszyn drogowych., Rozbudowa parku maszynowego w firmie MAXIM poprzez zakup maszyn i urządzeń drukarskich., Podniesienie poziomu innowacyjności oraz poprawa pozycji konkurencyjnej firmy DREW-MARK” poprzez zakup najnowszej generacji maszyn. a także Nowoczesne centrum rekreacji kluczem do wzrostu konkurencyjności NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o, Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km, Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie, Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego, Kępno dawniej i dziś. Już za chwilę napiszę mój premierowy wpis.